Walki i wydarzenia powstańcze w powiecie zduńskowolskim

Sekcja Powstanie Styczniowe » Walki i wydarzenia powstańcze w powiecie zduńskowolskim

Walki i potyczki w powiecie zduńskowolskim - według publikacji "Na sieradzkich szlakach" - kwartalnika oddziału PTTK w Sieradzu nr. 1/109/2013/XXVIII

Krobanów gm. Zduńska Wola - Oddział gen. Taczanowskiego zorganizował tu 13 VIII 1863 zasadzkę na oddział kozaków. W wyniku zdrady, nie udało się zaskoczyć wroga. W walce zginął jeden kozak, powstańcy stracili kilku zabitych i kilku dezerterów.

Prusinowice gm. Szadek - Dwaj powstańcy z Poznańskiego: Błażej Piastowski, lat 23 i Mateusz Wojtysiak, włościanin lat 60 zostali wydani kozakom przez chłopów z Prusinowic i zginęli 15 VII 1863 roku. Gen. Taczanowski w czasie pobytu w Prusinowicach, tegoż dnia, rozkazał wykonać wyrok śmierci na zdrajcach: Błażeju Piaseckim i Wawrzyńcu Kowalskim. Wdowy od nich otrzymały od Rosjan po 300 rubli. Dziedzic wsi Michał Kozarski był drugim z kolei (po Olszowskim z Niechmirowa) naczelnikiem cywilnym powiatu sieradzkiego w 1863 roku.